Inschrijven

Nieuwe leden

Inschrijven kan sinds enkele jaren online. Toch raden we aan om eerst contact op te nemen met de groepsleiding vooraleer in te schrijven. De contactgegevens vindt u terug onder contact. Het is belangrijk om te weten dat kinderen die jonger dan zes jaar zijn (of geen zes meer worden dit kalenderjaar), niet ingeschreven kunnen worden en dus zullen moeten wachten tot het volgende jaar. Meer info kan u hier terugvinden.

Het scoutsjaar wordt geopend op onze Overgang, die dit jaar plaats vindt op zaterdag 21 september. Dit is het moment waarop de nieuwe leidingsploegen worden voorgesteld en er kennis gemaakt kan worden met onze scouts. Zondag 29 september is het de eerste echte vergadering.

Alle praktische informatie over onze scouts kan u hier vinden.

Leden reeds in onze scouts

Voor leden die reeds in onze scouts zitten, volstaat het lidgeld als herinschrijving. Er moet dus niet meer online ingeschreven worden. Indien het lidgeld niet voor 1 september betaald is, wordt ervan uitgegaan dat uw kind geen lid meer is en wordt ook de verzekering stopgezet.

Het lidgeld

Het lidgeld voor dit scoutsjaar bedraagt:

Eerste kind 50,00 euro
Tweede en volgende kinderen 45,00 euro
Leiding 55,00 euro

In het lidgeld zit ten eerste de aansluiting bij het verbond inbegrepen. Het verbond is een pedagogische en administratieve staf die zorgt voor het coördineren van vrijwilligers, het voorbereiden van Herfstontmoeting, het maken van tijdschriften, de begeleiding en vorming van leiding, de public relations, de ledenadministratie en het opmaken en versturen van facturen.

Verder zijn ook de persoonlijke verzekering, de eigen werkingskosten en verschillende activiteiten inbegrepen. Enkel voor speciale activiteiten kan uitzonderlijk een bijdrage gevraagd worden. Dit zal dan wel expliciet in het Kimmeke of op de site vermeld worden en blijft beperkt.

Voor gezinnen die het moeilijk hebben om het volledige bedrag te betalen, is het mogelijk om verminderd lidgeld te betalen. Dit is een mogelijkheid die wordt aangereikt vanuit het verbond. Voor inlichtingen hieromtrent kan u bij de groepsleiding terecht.

Het lidgeld dient gestort te worden voor 1 september op rekeningnummer:

BE73 9731 8051 9660

Voor kampen en weekends krijg je telkens apart informatie omdat de prijzen en afzonderlijke gegevens hierover niet op voorhand bekend zijn.

Wanneer u dit wenst kan de leiding van de tak waarin je zoon/dochter zit met veel plezier bij u thuis langskomen. Zo kan je de leidingsploeg en de groep een beetje beter leren kennen en een antwoord krijgen op al je vragen. Om een huisbezoek aan te vragen gelieve contact op te nemen met de leidingsploeg van de tak waarin je zoon/dochter zit.