’t Kimmeke

’t Kimmeke is een tweemaandelijks programmaboekje dat wordt uitgegeven door onze scouts. Hierin worden de vergaderingen van de volgende twee maanden aangekondigd. Wanneer uren of data afwijken of wanneer je iets speciaal moet meebrengen naar de vergaderingen zal dit zeker in dit boekje te lezen zijn. Om goed op de hoogte te blijven is het zeer sterk aangeraden om dit boekje volledig te lezen. Naast programma’s van de takken staan er ook groepsactiviteiten in vermeld zoals de weekends,… Kleine wijzigen die aan het programma in dit boekje worden gemaakt zullen tijdig op de site verschijnen. Deze veranderingen zijn te lezen onder de nieuwsberichten van de tak. Via dit medium zal ook de briefwisseling gebeuren.

Het Infoboekje is de jaarlijkse infobrochure waarmee we iedereen een beetje wegwijs willen maken in de wereld van scouting en onze scoutsgroep in het bijzonder. Dit boekje heeft daarbij twee bedoelingen. Ten eerste is het bedoeld om u – als scout of ouder ervan – informatie te geven in verband met praktische zaken zoals uren van vergaderingen, uniform, adressen van leiding enz. … . Ten tweede wil dit boekje verduidelijken waar scouting en ook onze scoutsgroep voor staat, en wat we daarbij van onze leden en hun ouders verwachten.