Onze scouts

Scouts ’s-Gravenwezel is in 1988 opgericht als een gemengde scoutsgroep. De naam van onze groep is ‘2de Sint-Catharina’ en het herkenningsteken is het Catharinawiel. Als scoutsgroep zijn we een onderdeel van Scouts en Gidsen Vlaanderen in deze grote organisatie hebben we het groepsnummer A2202G. Meer uitleg over Scouts en Gidsen Vlaanderen en de betekenis van het groepsnummer vind je onder scouting algemeen.

Als scoutsgroep hebben we het doel om kinderen en jongeren een zinvolle vrijetijdsbesteding aan te bieden. Dit doen we door samen spelen, samen zijn, ongedwongen pret kunnen maken met elkaar en als het kan hier en daar nog wat opsteken voor later. Onze vergaderingen, zo noemen we onze wekelijkse activiteiten, gaan door op zondag en beginnen om 9u45 stipt. De dag begint met een groepsformatie, iedereen staat in een groot vierkant en de groepsleiding vertelt wat iedere tak die dag gaat doen. De takken zijn de groepen waarmee we vergaderen op zondag, deze zijn ingedeeld volgens leeftijd. Meer informatie hier over is terug te vinden op de takpagina’s.

Een vergadering duurt een halve dag, af en toe is er een vrije zondag en tweemaal per jaar een hele dag. Een halve dag eindigt om 12u30 en een hele dag om 17u00. Gedurende elk werkjaar vinden er ook twee weekends plaats. Eén weekend met de hele groep en één weekend met de tak. Elk werkjaar wordt afgesloten met een kamp, dit vindt naar jaarlijkse gewoonte plaats in de laatste twee weken van juli. Elke vier jaar vindt Jamboree plaats, een kamp met Scouts en Gidsen van over de hele wereld. Daarom worden dan de kampen verplaatst naar de eerste twee weken van juli, om onze leden de mogelijkheid te bieden beide kampen mee te doen.

Het Kimmeke is ons programmaboekje, dit verschijnt om de twee maanden. Hierin staan alle vergaderingen voor de komende twee maanden. Meer informatie hierover vindt u terug onder ’t Kimmeke.

De oud-leiding ook wel stam genoemd, betekent een grote steun voor de groep. De ouderwerkgroep ‘De dasring’ bestaat uit ouders van leden en leiding. Zij organiseren jaarlijks enkele activiteiten zoals een BBQ op het einde van het jaar.

Als scouts dragen we allen een uniform, hierdoor kan iedereen gemakkelijk zien dat we van scouts ’s-Gravenwezel zijn. Niemand hoeft zich te onderscheiden door zeer opvallende kleding en heel belangrijk, het kan tegen een stootje. Meer informatie over hoe het uniform eruit moet zien en waar het kan worden aangekocht staat onder het puntje uniform.

Voor meer informatie over de werking van onze groep kan je steeds terecht bij de groepsleiding.