Lid worden?

Binnen Scouts Wezel hebben we enkele jaren geleden besloten een ledenstop in te voeren. Dit betekent dat er slechts een beperkt aantal leden per geboortejaar kan inschrijven.

De concrete informatie hieromtrent vinden jullie hieronder.

Waarom ledenstop?

De belangrijkste reden om deze ledenstop door te voeren is het kunnen garanderen van comfort, veiligheid en een kwaliteitsvolle werking voor onze leden. We willen groepen creëren die beheersbaar zijn voor de leiding en waarin leden zich ten volle kunnen ontwikkelen en thuis voelen. Groepen waarin we er voor alle leden kunnen zijn en hen de aandacht kunnen schenken die ze nodig hebben.

Hoe gaat dit juist in zijn werk?

 • Er is een maximum van 20 leden per geboortejaar.
 • Alle ingeschreven leden krijgen aan het einde van het scoutsjaar een mail toegestuurd met de nodige info. Vooraf kan er niet (her)ingeschreven worden.

Wie ?Wat ?Inschrijven
Wie lid was in het
scoutsjaar 2023-2024
Vóór 01/09/’24 €55
euro (€50 vanaf het 2de kind) storten op BE73 9731 8051 9660 met vermelding ‘naam + inschrijving’
Moment van inschrijven speelt geen rol, zolang het vóór 01/09/’24 gebeurt.*1
Broers en zussen van
leden van het
scoutsjaar 2023-2024
Zij hebben voorrang
bij het inschrijven, zolang het maximum van 20 leden/jaar niet bereikt is. Is dit wel zo, dan worden zij op een wachtlijst gezet.
Inschrijving open van 01/09/’24 t.e.m. 
05/09/’24*2 Opgelet! Voor broers en zussen bepaalt het moment van inschrijving de volgorde die gevolgd wordt om vrije plaatsen in te vullen.
Kinderen die in 2023-2024
op de wachtlijst stonden.
Na de broers/zussen, hebben zij voorrang, zolang het maximum van 20 leden/jaar niet bereikt
is. Is dit wel zo, dan worden zij op een wachtlijst gezet.
Op 06/09/’24 krijgt iedereen op de wachtlijst een mail. Ten laatste
op  11/09/’24 verwachten wij een bevestiging van interesse. De plaats op de wachtlijst speelt een rol bij het opvullen van vrije plaatsen.
Alle anderenNa de inschrijving van
huidige leden, broers/zussen en personen op de wachtlijst kunnen
zij zich inschrijven indien het maximum nog niet bereikt is. Indien wel, komen zij op een wachtlijst.
Op 12/09/’24 kunnen nieuwe leden zich inschrijven *3.

 • *1Bij het uitblijven van betaling wordt een inschrijving geannuleerd en verliest u uw voorrang.
 • *2 Inschrijvingen na 23u59 op 5 september worden niet meer geaccepteerd.
 • *3  We zullen met een loting werken. Dit houdt in dat jullie je zoon/dochter kunnen aanmelden voor de inschrijving gedurende 5 dagen, nl. van 07/09/’24 t.e.m. 11/09/’24, via een link op deze pagina. Hieruit worden dan de namen geloot. Aan de hand van deze volgorde worden de vrije plaatsen opgevuld.
  Om het lokale karakter van onze jeugdbeweging te behouden, geven we de voorrang aan kinderen die in de gemeente ‘s-Gravenwezel wonen.
  Het inschrijvingsmoment zelf voor nieuwe leden met geboortejaar 2018 vindt plaats vanaf 12/09/’24 vanaf 12u. De leden die zich mogen inschrijven worden hiervan op de hoogte gebracht via mail.
 • Indien je zoon/dochter geboren is vóór 2018 en zich wil inschrijven in onze scouts kunnen jullie dit formulier ook invullen. Wanneer het dan zover is, sturen wij een herinneringsmail voor de inschrijving. Opgelet: Je wordt hierdoor niet vrijgesteld van de loting.
 • Op 2 september plaatsen we het aantal vrije plaatsen per geboortejaar op onze website.
 • Wanneer jullie extra info wensen over de inschrijvingen kan u steeds een mail sturen naar groepsleiding@scoutswezel.be. Mails in verband met nieuwe inschrijvingen voor deze datum worden niet behandeld. 
 • Indien de financiële kant voor jullie een drempel is: aarzel dan niet om contact op te nemen via groespleiding@scoutswezel.be . Wij zijn onderdeel van Scouts & Gidsen Vlaanderen, die mogelijkheden biedt om iedereen de kans te geven aan Scouting te doen.
 • Bij leden die niet op het leeftijdsjaar zitten omwille van de schoolsituatie wordt in samenspraak met de ouders een aansluiting bepaald met een leeftijdsjaar (leeftijd klasgenoten).
 • Wij aanvaarden enkel een inschrijving voor het komende werkjaar. Wij werken dus niet met voorinschrijvingen of wachtlijsten een aantal jaren op voorhand.

Tijdens het jaar

Aangezien er een wachtlijst bestaat met mensen die heel graag naar de scouts zouden willen komen, verwachten we van ingeschreven leden een actieve deelname. Dat wil dus zeggen dat wij niet meer kunnen toelaten dat een lid slechts een fractie van de activiteiten komt en daarmee een plek ‘invult’ die in realiteit niet altijd in gebruik is.

In het begin van het jaar wordt heel helder gecommuniceerd over wanneer de activiteiten plaatsvinden. Dit kan je namelijk voor het hele jaar raadplegen in onze jaarplanning (te vinden onder http://scoutswezel.be/kimmeke) en voor de eerstvolgende weken met wat uitgebreidere info in ’t Kimmeke (http://scoutswezel.be/kimmeke).

Je wordt verwacht aanwezig te zijn. Wij verwachten een opkomst van  van de activiteiten. Wij vragen hiervoor een extra inspanning te leveren.

Bij herhaaldelijke afwezigheid word je gecontacteerd door de takleiding.

Wanneer iemand stopt, vragen wij dit via mail duidelijk te laten weten. Deze mail geldt dan als bewijs van uitschrijven. Stoppen betekent dat je plaats wordt ingevuld door iemand van de wachtlijst.

Herinnering start inschrijvingen