Scouting algemeen

Scouts en Gidsen Vlaanderen is een organisatie die zich uitstrekt over heel Vlaanderen. In Vlaanderen zijn zo’n 75.000 kinderen en jongeren lid van de scouts. Hieronder gaan we kort de basispeilers waarop Scouts en Gidsen Vlaanderen haar werking steunt evenals de organisatiestructuur uitleggen. Voor verdere informatie verwijzen we je graag door naar de site van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Basispijlers

Scouting wil bijdragen tot een totale opvoeding van haar leden. Zowel op sportief, ecologisch, sociaal als cultureel vlak wil scouting jongeren vormen. Zij wil dit doel bereiken via een welbepaalde methode.

Scouts en Gidsen Vlaanderen steunt haar werking op vijf basispijlers:

Engagement
… is actief kiezen
… is energie vrijmaken
… is zorgen dat ze op je kunnen rekenen
… is in de bres springen
Zelfwerkzaamheid
… is ondernemen
… is verkennen, ontdekken, ontplooien
… is zich tonen
Medebeheer
… is mee de koers uitzetten
… is bekommerd zijn om het geheel
… is samen oplossingen zoeken, keuzes maken en beslissen
Ploegwerk
… is genieten van verbondenheid
… is samen ondernemen
… is goed omgaan met elkaar
Dienst
… is een handje toesteken
… is zorgen voor anderen, voor de samenleving
… is zich belangeloos inzetten

De basispijlers kan je zien als de fundamenten van de takwerking. In elke tak worden ze op hun eigen manier en in meerdere of mindere mate gebruikt en verwerkt in de activiteiten zoals bijvoorbeeld patrouilles, parlementen, takraden,…

De basispijlers hebben hun functie: het zijn herkenbare punten binnen onze waarden-volle methode om doelstellingen van scouting te realiseren. Ze zijn niet meer maar ook niet minder. Scouting, vrije tijd die niet vrijblijvend is. Lid worden van de scouts houdt in dat men een actief engagement aangaat, waarbij men zich sociaal, solidair, milieubewust en hulpvaardig toont.

Organisatiestructuur

Onze groep heet ’tweede Sint-Catharina’. Het herkenningsteken van onze groep is het Catharinawiel en ons groepsnummer is A2202G

A : Antwerpen
2 : Gouw Heide
2 : District Kommerin
02 : 2e St-Catharina
G : Gemengde werking

De structuur van Scouts en Gidsen Vlaanderen (de vroegere VVKSM), is opgebouwd uit verschillende organen op verschillende niveaus:

Allereerst is er de tak met de takraad bestaande uit leiding. Zij organiseren de wekelijkse activiteiten van hun tak. Daarboven staat de groepsraad waarin alle leiding van de hele groep zit. Hierin worden alle beslissingen genomen en zaken besproken die de groep aangaan. Zij (be)stuurt de groep.

Boven de groepsraad staat de districtsraad, bestaande uit groepsleiding van heel het district, voorgezeten door de districtscommissarissen. Zij zorgen bijvoorbeeld voor de goedkeuring van de kampdossiers. Wij behoren tot het district Kommerin. Een groep districten samen vormt een gouw (voor ons is dat gouw Heide) met elk hun gouwbureau (bestaande uit een gouwcommissaris, gouwvoorzitter, gouwbeheerder).

Alle leden van het gouwbureau en de districtscommissarissen vormen samen de verbondsraad. Hierbij zijn we gekomen tot bij het verbond, het hoogste orgaan van de Scouts en Gidsen Vlaanderen, waarin de algemene lijnen van het scoutsbeleid worden getrokken. Zij organiseren o.a. Herfstontmoeting, waar leiding van heel Vlaanderen samenkomt om het nieuwe jaar te starten. Ook zorgen zij voor de begeleiding en vorming van de leiding, bepalen de jaarthema’s, zorgen voor materiële steun zoals tenten, uniformen, kentekens, zij organiseren mee jamboree’s, enz.